MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA SPÓŁKA Z O.O.

ul. Studziwdzka 37

17-100 Bielsk Podlaski

tel.: +48 731 007 401

mpo@mpobielsk.pl


BIP MPO Bielsk Podlaski